glasses-272399_1280

Wet werk en zekerheid: Investeren in je ontwikkeling

09-07-2015

Deze en vorige week werd het nieuws gedomineerd door een mogelijke Grexit van Griekenland. Ondertussen is er stilletjes een van de grootste veranderingen op de arbeidsmarkt van de afgelopen jaren van kracht geworden. En wat hebben we er van gemerkt tot nu toe? De wereld is blijven draaien, geen revolutie en geen barricades voor bedrijfspoorten. Alles goed dus, lijkt het.

Er zijn een aantal veranderingen op 1 juli ingegaan op onder meer het gebied van ontslagrecht en contracten. Een verandering die potentieel heeft tot langdurige verbetering van de Nederlandse werknemers is de verplichting van werkgevers om hun personeel te scholen (hrpraktijk.nl).

Voor veel werknemers zal de scholingsplicht niet veel veranderen. Zij werken bij een groot bedrijf dat een budget heeft voor educatie en gericht is op vernieuwing. Voor de rest, vooral kleinere bedrijven wordt de nieuwe regelgeving wel een uitdaging. Zij moeten investeren in kennis, hun budget aanpassen en niet onbelangrijk, alles vastleggen in een persoonlijk dossier van de desbetreffende werknemer. De gedachte hierachter is dat de gemaakte kosten van de opleiding in mindering van de transitievergoeding kan worden gebracht indien er later sprake is van ontslag.

Ondanks dit papierwerk denk ik dat deze nieuwe wetgeving een goede stap vooruit is. Het betekent dat werknemers over de hele linie in Nederland de kans krijgen om op niveau te blijven wat de kenniseconomie van Nederland als geheel alleen maar ten goede komt. Daarnaast krijgen werknemers als individu de mogelijkheid om hun waarde op peil te houden of zelfs te verhogen. Een studie naast je fulltime baan en gezin is een hele opgave maar wanneer dit deels tijdens werktijd zou kunnen worden gevolgd en door de werkgever gefinancierd wordt, is het reëler dat een opleiding ook zo snel mogelijk en volledig wordt afgerond. Dit is in het voordeel van alle partijen.

Een verbeterpunt, wat nu nog helaas ontbreekt, is dat de wetgeving niet voorziet in scholing buiten de eigen functie. Alle scholing waar een werknemer nu op kan rekenen valt ten gunste van het uitoefenen van zijn / haar eigen functie. Terecht zeg je. Toch is de realiteit dat functies niet alleen af en toe gemodificeerd worden maar ook regelmatig volledig komen te vervallen. Dit kan zijn door economische, technische of culturele veranderingen binnen de organisatie of niche waarin de organisatie opereert. Denk bijvoorbeeld aan de Bankbediende en de Telefonist.

We moeten wellicht dynamischer denken waarbij een logistiek medewerker binnen zijn eigen bedrijf bijvoorbeeld een ICT opleiding kan volgen tot programmeur of systeem analist. Dynamische scholing kan een oplossing zijn voor bedrijven die zich in een krimpende markt bevinden en nodige een nieuwe weg moeten inslaan. Voor de werknemer kan het betekenen dat hij of zij in een veranderende wereld mee blijft tellen.

Jeroen Beerthuizen - Columnist

mail

ontwerp MoreCreative.nl